Cookies

En webbkaka, kakfil eller kaka, vanligen betecknad cookie, är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Genom att kakans innehåll skickas tillbaka med varje förfrågan till webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser eller identitet (exempelvis om personen har loggat in). Syftet kan vara att användaren inte ska behöva ange språkval och andra inställningar eller logga in på nytt för varje besök, att ge ägaren av webbplatsen bättre statistik över användarnas beteende och att användaren ska få individualiserad reklam baserad på tidigare sökningar och köp. (Källa: Wikipedia).

Läs mer här om vilka cookies WordPress använder sig av.

Din data

Jag sparar ingen data på min webbplats utan ditt samtycke. Genom att använda kontaktformuläret eller chatten sparar jag endast datan i kommunikationssyfte. Jag säljer inte vidare data till tredje part eller drar nytta av den på något annat än för kommunikationssyfte. 

För att hålla en säker sida använder jag mig utav säkerhetspluginet WordFence.